Het gaat om 4 ramen op de 1e verdieping:
80bx160h (geen openende delen)
150bx160h (de helft uitdraaiend raam)
150bx160h (verhuisraam)
150bx40h (badkamerraampje)
de kozijnen zijn nu bruin en de openende delen zijn rood.
aan de schaduwkant (twee ramen)is de verf redelijk. het badkamerraam en het verhuisraam zijn door de zon slechter en daar laat de verf los. een van de openende delen in het verhuisraam is 4 jaar geleden nog vervangen en daar is de verf dus nog wel goed. kozijnen en openende delen kunnen in 1 kleur afgelakt worden